hits

februar 2015

En vernet bedrift?

Spesialenheten for politisaker har ilagt Hordaland politidistrikt bot på 100.000 for «grov uforstand i tjenesten» i Monika-saken. Ingen holdes personlig ansvarligfor den grove uforstanden. FAK...

Mediene i skammekroken

KRONIKK: Ny rettspraksis fra Høyesterett medfører at PFU og mediene nå må justere kurs. Samfunnet trenger medier som leverer riktige premisser til samfunnsdebatten. HVOR GÅR GRENSEN MELLOM YTRIN...