hits

september 2014

Saksøkt. Ny kattepine for Northug

Ja, ja, en ulykke kommer sjeldent alene. Nå har Petter Northug også blitt saksøkt.

Det er hans tidligere managementteam, Nye Høyder, som har saksøkt skiløperen melder Nettavisen.


I motsetning til politisaken mot Northug, handler dette ikke om fengselsstraff men om penger. Våren 2014 besluttet Northug å skifte management, og brøt da ut av en 3-årig managementkontrakt etter kun ett år.

VESENTLIG KONTRAKTSBRUDD? Søksmålet bygger på at Northug ikke hadde rett til å kutte ut avtalen før tiden. Oversatt til «juridisk» mener Nye Høyder at Petter Northug har foretatt en

«uberettiget heving»

av managementkontrakten.

Etter en dårlig sesong er det klart at managementteamets prestasjoner vil stå sentralt i saken. Dårlige sportsresultater er dog ikke nok til å kunne heve en kontrakt: Etter generell norsk rett kreves det

«vesentlig kontraktsbrudd»,

hvilket kort sagt innebærer at det skal mye til i form av prestasjonsmangler for å kunne heve. Med mindre kontraktsbruddet er «vesentlig», må mottakeren av varen eller tjenesten (her: Northug) nøye seg med at leveransen forbedres (retting) eller med et økonomisk plaster på såret. Man kan ikke heve.

DÅRLIGE RESULTATER IKKE NOK. Utfallet av søksmålet gjenstår å se, men juridisk fremstår Northugs heving av managementavtalen utvilsomt som et dristig sjakktrekk.

For selv om Northugs sportslige resultater i 2013/2014-sesongen var svært skuffende, så hang dette helt sikkert ikke på management alene. Kan det eksempelvis dokumenteres at overdreven fokus på pokerturneringer, filming av tv-serie om treningen, reklamestunts, Red Bull og andre utenomsportslige aktiviteter har gått på bekostning av nødvendig trening og forberedelser, vil Northug kunne bli erstatningsansvarlig for ulovlig heving. Nye Høyder kan iallfall ikke holdes ansvarlig for utenomsportslige aktiviteter de måtte ha advart mot, og som likevel er blitt gjennomført.


Faksimile fra tv2.no 5.5.2014. Kjøreturen fikk til og med konsekvenser for Vi Menns pokersatsning med Northug.

Denne rettssaken vil kunne føre til en pinlig offentlig «endevending» av treningsarbeidet og seriøsiteten til både Petter Northug, Nye Høyder og andre involverte i «apparatet» rundt skiløperen.

Og mens vi snakker om trenerarbeidet: Selv om det ikke er godt belyst i media, virker det iallfall ikke som om Northug har blitt trent av Nye Høyder. Management kan da ikke uten videre hefte for et muligens dårlig trenerarbeid. Man må se nærmere på hvilket ansvar management eventuelt har hatt for valg av trenerteam og for oppfølgning av dette.

Det er ellers ikke uvanlig i sport at management «sparkes» dersom resultatene uteblir. Som regel får imidlertid manageren eller treneren en stor pengemessig kompensasjon for å «gå». Sakene havner dermed ikke i retten og man får ingen rettslig prøving av om det virkelig var manager eller noe annet som forårsaket fiaskoen.

PUSSIG TIMING. «Timingen» for Northugs heving av kontrakten er nokså pussig: For allerede i februar 2014 visste alle at Northugs sesong ble en stor fiasko. Han var sjanseløs i verdenscupen og det ble null medaljer i Sotsji-OL, som var over allerede 14. februar. Likevel fortsatte Northug samarbeidet med Nye Høyder i februar, mars, april og inn i mai. Den 4. mai skjer imidlertid den famøse fyllekjøringen og først da, den 15. mai 2014 - altså kun ni dager etter hendelsen, beslutter Northug å sparke Nye Høyder etter «enighet» om dette med Coop. 

Faksimile fra nrk.no 15.5.2014. Det var Coops sterke sjef, Svein Fanebust, som stod bak kravet om å sparke Nye Høyder.

Det er klart at fyllekjøringen førte Northug inn i en dyp sponsorkrise. Saken var utvilsomt svært vanskelig også for Coop, som satte som krav at Nye Høyder måtte kastes på dør. For å kunne fortsette som sponsor var det helt nødvendig for Coop, ikke minst omdømmemessig, å gjøre tydelige endringer i apparatet rundt skiløperen.

Man kan kanskje ha en viss forståelse for at Northug i den situasjonen kan ha valgt å redde sin viktigste sponsor ved å sparke Nye Høyder.

Verken egen fyllekjøring eller press fra en sponsor gjør det imidlertid riktig eller rimelig å sparke en kontraktspart.

Det svært betimelige spørsmålet blir: Var virkelig Nye Høyders prestasjoner så dårlige som Northug tydeligvis mener, eller var det i realiteten fyllekjøringen som førte til at management ble kastet på dør? Eller foregikk det et omdømmemessig spill med flere aktører der Nye Høyder ble et «nødvendig» offer?

Dette vil rettssaken besvare. Dersom ett av de to siste alternativene er riktig, risikerer Northug å bli dømt til å betale erstatning.

For øvrig fikk også de fleste andre i apparatet rundt Northug sparken. Dette søksmålet er definitivt dårlig nytt for Northug.

 

 

Flatland solgte for 16,5 millioner. Realisme på boligmarkedet?


Hallvard Flatland - endelig ferdig med boligsalget.

Jeg skal ikke beskylde boligselgere flest for manglende realisme. Enkelte aktører på «high end»-markedet kunne imidlertid hatt godt av en reality check. 

Tidligere Casino-vert Hallvard Flatland er vel en av dem. I 1992 kjøpte han boligen i Øverbergveien 14 på Nesøya for 6 millioner. Da han i 2007 skulle selge igjen, forlangte han intet mindre enn 25.000.000,00 (fikk jeg med rett antall nuller her?). Altså et påslag på 19 millioner.

Den innholdsrike boligen med bl a plaskebasseng i en av stuene, er tegnet av kontroversielle Finn Sandmæl. I følge media skal den fargerike arkitekten på en annen kant ha uttalt at en av hans velstående kunder ble nektet byggetillatelse

«på grunn av hevn fra «inkompetente premenstruelle kvinner»».

I den byggesaken hadde, i følge Sandmæl,

«flere sentrale kvinners syklus tydeligvis interferert. Disse kvinner blir pirret til et slikt initiativ i denne byggesak, et initiativ mannen i likestillingens tidsalder ønsker han opplevde på soverommet, men dessverre heller får servert i Budstikka.»

Onde tunger vil ha det til at Sandmæls arkitekturstil ikke er for alle. Hvorvidt det var arkitekturen eller PMS som satte en stopper for søknaden, eller om utspillet bedret arkitektens privatliv, vites ikke.


Sandmæls arkitektur er inspirert av den kinesiske mur. Det var trolig få inkompetente, premenstruelle kvinner på byggesakskontoret i det gamle Kina.

 

Boligsalget til Flatland gikk iallfall usedvanlig tregt og ble etter hvert viden kjent i Norge. Siden 2007 har Flatland stadig trukket boligen fra markedet og relansert igjen med ulike meglere. Hver gang gikk han lenger og lenger ned i pris uten at det ble noe salg ut av det.

Casino med Flatland. Skal du opp eller ned? Ned.

 

Det vil si, ikke før i går 17.9.2014. Da fikk man endelig hull på den etter hvert så berømmelige byllen, og det var kjendismegler Nils Nordvik som fikk den ære. Salget kom etter at Nordvik i høst la ut boligen igjen med en prisantydning på 17,9 millioner.

Faksimile fra Budstikka 17.9.2014

 

Det ferske salget har utløst ville spekulasjoner i en rekke medier og på kommentarsider om hvilken pris Flatland til slutt måtte akseptere.

- Jeg kan ikke si prisen, men kjøper og selger er fornøyd, uttalte Nordvik til Nettavisen Side2 i går.

Hovedpersonen selv har også vært taus og kun henvist til prisantydningen. «Bloggredaksjonen» har imidlertid grunn til å tro at Flatland har måttet bite i det sure eplet og redusert prisen nok en gang. Den hemmelige sluttprisen på boligen ble 16,5 millioner kroner.

Flatland har dermed redusert prisen med totalt 8,5 millioner siden 2007.

Parallelt har boligmarkedet steget betydelig. Korrigert for SSBs boligprisindeks (eneboliger i Asker, 2007-2014), tilsvarer Flatlands 2007-pris nesten 34 millioner i 2014.

Vi snakker altså om en reell "devaluering" av boligen fra 34 millioner og ned til 16,5 millioner, dvs over 50 % ned. Det må vel kunne kalles en kraftig reality check.

Jeg vet ikke om Flatland trodde at hans fortid som Casino-vert med videre skulle kunne tilføre boligsalget en slags merverdi eller «goodwill» på 17,5 millioner. Hele boligsalget vitner iallfall om enorm fantasi og tilsvarende mangel på mavemål.

På det positive siden kan både Flatland og vi andre notere dette som nok et signal på at vi neppe har en boligboble i Norge. Sluttprisen synes iallfall satt ut fra en viss sunn fornuft.

 
Mye fantasi, men ingen boligboble på Nesøya.

 

 

 Saksøk en prinsesse

Prinsesse Märtha Louise er ute og rir igjen. Märtha Louise hevder visst nok at hun kan kommunisere med døde personer. I følge media tok prinsesse Märthas engleskole nylig betalt 1.540 kroner fra 250 tilstedeværende for å la dem kommunisere med døde personer.

Det blir nesten 400.000 raske kroner gjort på ett seminar. 

Didrik Søderling i Human-Etisk Forbund har selvsagt helt rett i at dette er «grov økonomisk utnytting». Dette er en kynisk utnytting av folks savn etter kjære personer de har mistet.

Skal Kongehuset drive med dette? Det spiller ingen rolle hva slags formelle status prinsesse Märtha Louise nå har som prinsesse. Kongehuset, landets siste formelle aristokrati, har spesielle privilegier og lever i sus og dus på fellesskapets regning fordi de har som jobb å representere land og folk. Det er her Märtha Louise feiler og bommer grovt. Dette er bare uverdig og eroderer kongehusets standing i folket.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)


Faksimile fra www.kongehuset.no

Men nok moral og moralske pekefingre. Her er det selvsagt også spennende juss. Døde personer, gjenferder og spøkelser er ingen spøk: En boligkjøper i Gudbrandsdal mente for en tid tilbake å forstå seg på spøkelser. Kjøperen nektet å overta og betale for huset, da han mente det var spøkelser og gjenferd der som selger burde ha opplyst om. Selgeren gikk sak og kjøperen tapte så englene sang i Nord-Gudbrandsdal tingrett.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)


Kanskje det var slik spøkelset i huset så ut?Nord-Gudbrandsdal tingretts begrunnelse kan også prinsessen merke seg:

«Etter rettens vurdering kan det i utgangspunktet ikke være opplysningsplikt for en mulig omstendighet som det ikke en gang er allmenn aksept for at kan eksistere i det hele tatt. Noen tror på spøkelser - andre gjør det ikke.

Av hensyn til omsetningslivet bør det etter rettens syn være slik at en mangel ved en fast eiendom bør ha en viss etterprøvbarhet. En mangel etter loven bør fremstå som mer allmenn enn mulige fremtidige opplevelser hos enkelte personer. I vår sak kan ikke retten se at påstanden om mystiske hendelser i form av gjenferd etc. oppfyller kriteriene til å være en mangel ved eiendommen.»

(Artikkelen fortsetter under bildet.)Retten har talt. Poenget i saken var altså at spøkelsene i huset ikke kunne dokumenteres.

Anvendt på engleskolen: Den omstendighet at skolen hevder de kan hjelpe folk med å komme i kontakt med døde personer, kan neppe dokumenteres. Sagt med tingrettens ord, må engleskolens leveranse «ha en viss etterprøvbarhet». At man kan kommunisere med døde personer er i beste fall «en mulig omstendighet som det ikke en gang er allmenn aksept for at kan eksistere i det hele tatt».

Jeg tviler - mildest talt - meget sterkt på at Märtha Louise og engleskolens folk kan dokumentere evner og resultater i forhold til å kommunisere med døde personer. Tilhørerne har i så fall ikke fått det de kontraktsrettslig er blitt lovet. De burde da kunne reklamere på ytelsen og kreve alle pengene tilbake.

Dersom Engleskolen ikke leverer billettpengene tilbake, burde saken i neste omgang ligge usedvanlig godt til rette for å vurderes videreført som et «class action» mot Märtha Louises engleskole. Et «class action» er et gruppesøksmål der en gruppe personer i samme situasjon saksøker en annen part, typisk forbrukere som vil forfølge sammenliknbare krav mot en og samme leverandør av en vare eller tjeneste. Denne form for søksmål, som har vært allment kjent og benyttet i USA i lange tider, ble i 2008 også innført i Norge. For øvrig burde nå også Forbrukerrådet engasjere seg mot Märtas engleskole - det hadde vært hyggelig.

(Artikkelen fortsetter ikke under bildet.) 

Angivelig en dommer i en amerikansk class action-sak. Saksøkte ligger tynt an.

 

 Gettin' away with murder?

Pistorius. Jeg var ikke i Sør-Afrika. Og skal ikke mene noe bestemt om utfallet i rettssaken. Men:

Slipper mannen unna med mord?

Den tidligere friidrettssprinteren og medieyndlingen med karbonbena har nå lenge stått tiltalt for planlagt mord på kjæresten og modellen Reeva Steenkamp.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)


Faksimile fra Dagbladet 12.9.2014
 

I skrivende stund er den sør-afrikanske dommer nettopp ferdig med å lese opp en meget lang straffedom, sikkert tørr i halsen etter to dagers høytlesning.

Den store sensasjonen er at Pistorius har gått fri for forsettlig drap - dvs fri for mord - og kun er blitt dømt for uaktsomt drap, som gir en betydelig mildere straff.

 

DREPTE HAN KJÆRESTEN MED VILJE?

Det er liten tvil om de faktiske forhold. Pistorius innrømmer at han avfyrte de dødelige skuddene. De ble avfyrt gjennom en lukket dør inn i toalettet hvor Reeva ble funnet. Pistorius hevder han trodde det var en innbruddstyv.

Det sentrale spørsmålet i saken har vært om Pistorius også hadde drapsforsett - altså om drapet var med vilje.


UHELDIG NIKE-REKLAME

Aktor mente det og krevde livsvarig fengsel for Pistorius - atleten som, rett før drapet, frontet en Nike-kampanje avbildet mens han "skyter" ut av startblokken under slagordet:

«I AM THE BULLET IN THE CHAMBER. JUST DO IT».

I ettertid var dette neppe Nikes heldigste mediestunt.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

DRAPSFORSETT NÅR MAN SKYTER MOT ET ANNET MENNESKE?

Men nå dreier alt seg om Pistorius' forsett. Drepte han med vilje? Den sør-afrikanske dommer mener det ikke er bevist at Pistorius hadde forsett. Forsettsdefinisjonen er nokså lik den i norsk rett og skal anvendes slik:

Dersom Pistorius, da han avfyrte pistolen, så det som sannsynlig eller iallfall som en reell mulighet at personen inne på toalettet mistet livet på grunn av skuddene, så forelå det forsett og Pistorius skal dømmes for mord.

I følge media står det følgende i dommen:

«Basert på hans [Pistorius'] tro og oppførsel, kan vi ikke si at han forutså at den døde eller noen andre for den sak skyld ville bli drept da han skjøt mot toalettdøra».

Dette finner jeg vanskelig å akseptere: Hvis man oppfatter at det står et menneske inne i et lite rom (toalett), og fra kort hold velger å avfyre en rekke skudd inn gjennom døren, vil ikke da en voksen person skjønne at det iallfall er en reell mulighet for at personen der inne blir drept av skuddene?

Hvis du svarer "ja" på dette, er det grunn til å spørre om Pistorius her kan ha sluppet unna med mord.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)


Toalettdøra var bevismateriale i drapssaken.

 

O J SIMPSON-SAKEN

Basert på det vi vet om saken fra media, ville Pistorius trolig blitt dømt for drap i Norge. Kanskje ville han også blitt dømt for drap i Sør-Afrika dersom tiltalte hadde vært en ukjent kriminell fremfor Sør-Afrikas største idrettsstjerne, kjekk ung gutt, ren og pen i tøyet og med fin fasade.

Tanken går med en gang til O J Simpson-saken i Los Angeles på 90-tallet. Etter en problematisk skilsmisse mellom Simpson og kona Nicole Brown, ble hun funnet drept ved en rekke knivstikk. Simpson, en av USAs største fotballstjerner, ble trukket for retten og tiltalt for drap. Der ble Simpson frifunnet, men i en separat erstatningssak ble Simpson senere dømt til å betale erstatning til Browns familie for drap. Mye senere, etter mange økonomiske problemer og nye straffesaker, skrev Simpson boken «If I Did It». Boken ble gitt ut i 2007 og anses av mange som en innrømmelse av at det var han som drepte Nicole Brown.

Simpson-saken viser at rettsapparatet kan la en stor idrettsstjerne gå fri for drap. Det er ikke bra - på svært mange måter.

 

DOMMEN BØR ANKES

Dommen mot Pistorius vil bli debattert i ettertid. Det er helt sikkert. For Reevas familie er det neppe mulig å forsones med dommen.

Jeg vet ikke hva som er mest ironisk med denne saken: At en internasjonal idrettsstjerne gjør noe så forferdelig, at han frontet Nikes kampanje som en «bullet in the chamber» eller at en mann ved navn «Pistorius» dreper kjæresten med pistol.

La oss håpe at dommen blir påanket. Det er grunn til å spørre om en morder har gått fri og det er derfor behov for en ny prøving. Straffutmålingen i Pistorius' sak er utsatt til 13. oktober. Det blir en mindre interessant affære. Vi vet allerede at han vil få en veldig mild dom, forholdene tatt i betraktning.